Beschermd wonen voor 7 personen met een autismespectrumstoornis

Mensen met ASS behoren hun leven lang de zorg te ontvangen die optimaal is afgestemd op hun individuele zorgbehoefte, hetgeen alleen kan worden bereikt als er een goede samenwerking bestaat tussen professionele begeleiders en de ouders/mantelzorgers. 

De eindregie ligt bij de ouders/mantelzorgers.


 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.