Beschermd wonen voor 7 personen met een autismespectrumstoornis

De begeleiding is gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren van de bewoners in de woon- en leefsituatie.

Per bewoner is in nauwe samenwerking met hem/haar en de ouders of andere direct betrokkenen een gedetailleerd ondersteuningsplan opgesteld. De gewenste begeleiding en afspraken zijn in dit plan vastgelegd.

Elke bewoner heeft binnen de voorziening een persoonlijk begeleider. Ouders, mentoren of andere naasten zijn gesprekspartner voor de persoonlijk begeleider. Het begeleidingsteam heeft regelmatig werkbesprekingen en onderhoudt contacten met de bewoners, de familie en mogelijke externe individuele begeleiders (bv. een Jobcoach).

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.