Beschermd wonen voor 7 personen met een autismespectrumstoornis

Er is een team samengesteld van een coördinator, drie persoonlijke begeleiders, twee woonbegeleiders en twee huishoudelijk medewerkers. Zij zijn in dienst van WoondroomZorg, maar specifiek aangenomen t.b.v. Woondroom Schiedam.

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.