Beschermd wonen voor 7 personen met een autismespectrumstoornis

Stichting Woondroom Schiedam heeft een samenwerkingsovereenkomst met zorgaanbieder WoondroomZorg. Begeleiders hebben een dienstverband met WoondroomZorg en worden betaald volgens de CAO VVT (Thuiszorg).

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.